logo eetcafe

 

foto eetcafe het hoekje

Rustpunt in een woelige wereld

Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd.

In principe kan iedereen die meerderjarig is een bewindvoerder worden, mits deze door de rechter officieel wordt benoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording af leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Wanneer u onder bewind staat mag u niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over uw goederen beschikken. U zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat u iets met uw vermogen (geld) kan gaan doen.